Financiële vertalingen

De economie is onderdeel van alle sectoren

Financiële balansen | Audits | Bankdocumenten en -afschriften | Investeringsfondsen en informatiebrochures | Persberichten

Waar wij juist het meest in zijn gespecialiseerd zijn financiële en economische vertalingen. Een van onze belangrijkste klanten zijn particuliere banken, fondsen en de juridische sector. Om die reden hebben wij bij TRIDIOM financiële en juridische vertalers die veel ervaring hebben met het vertalen van allerlei soorten financiële documenten: jaarrekeningen en jaarverslagen, financiële rapporten, resultatenrekeningen, balansen, aandeelhoudersvergaderingen, informatiebrochures van fondsen en ook de IFRS-normen.

Al deze ervaring heeft een direct voordeel op de kwaliteit van onze vertalingen; de klant is verzekerd van vertalingen gemaakt door de beste en meest ervaren financiële vertalers. Bovendien kunnen we daarom onze klanten ook op elk moment zo snel mogelijk van dienst zijn.

Bij TRIDIOM weten we dat iedere klant zijn eigen specifieke terminologie heeft en daarom werken wij met databases, vertaalgeheugens en glossaria om zeker te zijn dat al het werk voor een bepaalde klant consistent en coherent is.

Onze specialisatiegebieden binnen financieel en economisch vertalen zijn:

Traducciones Tridiom

TRIDIOM werkt met een vast team van financiële en juridische vertalers, gespecialiseerd in financiële en juridische onderwerpen en met veel ervaring. Financieel en economisch vertalen is een van onze specialiteiten, waardoor wij u kunnen verzekeren dat de vertaling van uw jaarrekeningen in goede handen is. 

Veel van onze klanten komen uit het fonds- en bankwezen, het bedrijfsleven en de juridische sector, en de vijftien jaar beroepservaring die wij hebben opgedaan, heeft een direct effect op de kwaliteit van onze financiële vertalingen. Bovendien kunnen wij onze klanten dankzij de specialisatie van onze vertalers in economische vertalingen afgestemde deadlines aanbieden, afhankelijk van hun wensen op elk gegeven moment.

Aangezien elke klant zijn eigen specifieke terminologie gebruikt, werken wij met databanken, vertaalgeheugens en glossaria om zeker te zijn dat al het werk voor een bepaalde klant consistent en coherent is. 

Bespreek met ons in welke taal u uw vertalingen wilt, want wij beschikken over een netwerk van vertalers met een verscheidenheid aan talen, waardoor het voor ons mogelijk is om naar vrijwel elke taal te vertalen, niet alleen naar de meest gangbare talen, zoals Engels, Frans en Duits, maar ook naar andere, minder gangbare talen, zoals Nederlands, Pools, Russisch, Chinees of Japans.

Traducciones Tridiom

Een van de gebieden waar we het meest in zijn gespecialiseerd is juist financieel en economisch vertalen. We werken met klanten uit de private banking, het fondswezen, de juridische sector en de bedrijfssector. Om die reden hebben wij een vast team van financiële en juridische vertalers, gespecialiseerd op financieel, fiscaal en juridisch gebied en met veel ervaring. Daarom kunnen wij u verzekeren van een perfecte vertaling van de aandeelhoudersvergadering van uw bedrijf.

De aandeelhoudersvergadering van een bedrijf is een zeer belangrijke evenement, waar strategische beslissingen worden genomen voor de werking van een onderneming. Daarom is het zeer belangrijk dat u de vertaling hiervan kunt toevertrouwen aan native vertalers die gespecialiseerd zijn op zakelijk en economisch vlak.

Bij TRIDIOM garanderen wij dat onze vertalers voldoen aan alle eisen die u stelt aan een feilloze en betrouwbare vertaling van uw aandeelhoudersvergadering en alle documentatie die daarbij hoort, zoals de jaarrekening van de vennootschap, de statuten of de notulen van de vergadering.

Bespreek met ons in welke taal u uw vertaling wilt, want wij werken met native vertalers wiens moedertalen variëren van de meest gebruikelijke talen, tot de meest zeldzame.

Aangezien elke klant zijn eigen specifieke terminologie gebruikt, werken wij met databanken, vertaalgeheugens en glossaria om zeker te zijn dat al het werk voor een bepaalde klant consistent en coherent is.

Traducciones Tridiom

Een van de gebieden waar we bij TRIDIOM het meest in zijn gespecialiseerd is juist financieel en economisch vertalen. Voor dit soort vertalingen is een vertaler nodig met een deskundig profiel op economisch en juridisch gebied, zodat het resultaat van uw vertaling onberispelijk is, gezien de gevolgen en het belang dat deze vertaling voor uw onderneming kan hebben met het oog op uw klanten, aandeelhouders, medewerkers, enz.

Enkele van onze belangrijkste klanten komen uit de sector van de private banking, het fondswezen en de juridische sector. Daarom heeft TRIDIOM een team van financiële en juridische vertalers in dienst, speciaal opgeleid in financiële en juridische zaken en met veel ervaring in de vertalingen van allerlei soorten financiële informatie: jaarrekeningen of – verslagen, financiële verslagen, resultatenrekeningen, balansen, aandeelhoudersvergaderingen, informatiebrochures van fondsen, of de International Financial Reporting Standards. Zo kunnen wij garanderen dat de vertaling van uw beleggingsfonds in goede handen is. Aangezien elke klant zijn eigen specifieke terminologie gebruikt, werken wij met databanken, vertaalgeheugens en glossaria om zeker te zijn dat al het werk voor een bepaalde klant consistent en coherent is.

Al deze ervaring heeft een direct voordeel op de kwaliteit van onze vertalingen, en dat is dat de klant zeker is van de beste en meest ervaren financiële vertalers. Bovendien kunnen wij onze klanten dankzij de specialisatie van onze vertalers in economische vertalingen afgestemde deadlines aanbieden, afhankelijk van hun wensen op elk gegeven moment.

Traducciones Tridiom

Een van de gebieden waar we bij TRIDIOM het meest in zijn gespecialiseerd is juist financieel en economische vertalen. Enkele van onze belangrijkste klanten komen uit de sector van de private banking, het fondswezen en de juridische sector. Daarom heeft TRIDIOM een team van financiële en juridische vertalers in dienst, speciaal opgeleid in financiële en juridische zaken en met veel ervaring in de vertalingen van allerlei soorten financiële informatie: jaarrekeningen of – verslagen, financiële verslagen, resultatenrekeningen, balansen, aandeelhoudersvergaderingen, informatiebrochures van fondsen, of de International Financial Reporting Standards.

TRIDIOM werkt met een vast team van financiële en juridische vertalers, gespecialiseerd op financieel en juridisch gebied en met veel ervaring. Zo kunnen wij garanderen dat de vertaling van uw balans in goede handen is. Aangezien elke klant zijn eigen specifieke terminologie gebruikt, werken wij met databanken, vertaalgeheugens en glossaria om zeker te zijn dat al het werk voor een bepaalde klant consistent en coherent is.

Tenslotte zijn onze vertalers ook moedertaalsprekers van een verscheidenheid aan talen (Engels, Frans, Nederlands, Portugees, Duits, Italiaans, enz.) en alleen vertalers met de doeltaal als moedertaal zullen de vertaling van uw balans maken.

Traducciones Tridiom

Bij TRIDIOM behoren financiële, juridische vertalingen en met name fiscale vertalingen tot een van onze specialiteiten; tevens krijgen wij hiervan de meeste vertaalopdrachten binnen. Enkele van onze belangrijkste klanten komen uit de sector van de private banking, het fondswezen en de juridische sector. Daarom heeft TRIDIOM een team van financiële en juridische vertalers in dienst, speciaal opgeleid in financiële en juridische zaken en met veel ervaring. Hierdoor kunnen wij u verzekeren dat uw fiscale vertaling in handen is van de beste vertalers die u kunt vinden, en dat u zonder twijfel tevreden zult zijn met uw vertaling.

Bovendien kunnen wij onze klanten dankzij de specialisatie van onze vertalers in economische en juridische vertalingen afgestemde deadlines aanbieden, afhankelijk van hun wensen op elk gegeven moment. Aangezien elke klant zijn eigen specifieke terminologie gebruikt, werken wij met databanken, vertaalgeheugens en glossaria om zeker te zijn dat al het werk voor een bepaalde klant consistent en coherent is.

Bespreek met ons naar welke taal u uw tekst vertaald wilt hebben, hetzij naar een veelvoorkomende taal (Engels, Frans, Duits, Portugees, etc.), hetzij naar een minder gebruikelijke taal, en wij vertalen deze op de meest betrouwbare en professionele manier. Wij werken met native vertalers met een verscheidenheid aan talenkennis en daarnaast hebben wij een breed netwerk aan medewerkers, zodat wij naar praktisch iedere taal kunnen vertalen.

Traducciones Tridiom

TRIDIOM werkt met een vast team van financiële en juridische vertalers, gespecialiseerd op financieel en juridisch gebied en met veel ervaring. Zo kunnen wij garanderen dat de vertaling van uw verslagen in goede handen is. Financiële vertalingen zijn een van onze gebieden waarin wij gespecialiseerd zijn en zijn tevens een van onze meest voorkomende vertaalopdrachten. Enkele van onze belangrijkste klanten komen uit de sector van de private banking, het fondswezen en de juridische sector, waar we dagelijks allerlei soorten financiële vertalingen voor maken: jaarrekeningen of – verslagen, financiële verslagen, resultatenrekeningen, balansen, aandeelhoudersvergaderingen, informatiebrochures van fondsen, enz.

Dankzij onze ervaring met financiële en economische vertalingen kunnen wij onze klanten kwaliteit leveren binnen de door de klant gestelde termijn, hoe krap die ook is. 

Aangezien elke klant zijn eigen specifieke terminologie gebruikt, werken wij met databanken, vertaalgeheugens en glossaria om zeker te zijn dat al het werk voor een bepaalde klant consistent en coherent is.

Bespreek met ons in welke taal u uw financiële vertalingen wilt. Wij werken met native vertalers van over de hele wereld, zodat wij naar praktisch iedere taal kunnen vertalen.

Traducciones Tridiom

Bij Tridiom Vertalingen vallen financiële en economische vertalingen binnen ons specialisatiegebied. TRIDIOM werkt met een vast team van financiële en juridische vertalers, gespecialiseerd op financieel en juridisch gebied en met veel ervaring omtrent financiële informatie op alle vlakken: jaarverslagen- en rekeningen, financiële verslagen, resultatenrekeningen, vertalingen van balansen, aandeelhoudersvergaderingen en informatiebrochures van fondsen, enz. Al deze ervaring hebben wij in de afgelopen vijftien jaar opgedaan en daardoor kunnen wij u verzekeren dat uw vertaling van jaarverslagen in goede handen is. Aangezien elke klant zijn eigen specifieke terminologie gebruikt, werken wij met databanken, vertaalgeheugens en glossaria om zeker te zijn dat al het werk voor een bepaalde klant consistent en coherent is. Vertrouw TRIDIOM uw vertaling van jaarverslagen van uw bedrijf toe, want dan is deze in handen van de beste financiële vertalers.

Wij kunnen uw jaarverslag vertalen in iedere taal die u wenst, want ons team met financiële vertalers zijn moedertaalsprekers wiens moedertalen variëren van het Engels, Frans, Italiaans of Duits, tot het Nederlands, Portugees of Pools.

Traducciones Tridiom

Als het gaat om economische of financiële vertalingen, is het essentieel dat u een team van deskundige vertalers hebt om te zorgen voor een betrouwbare en feilloze financiële vertaling, aangezien een goede financiële vertaler kennis moet hebben van verschillende vakgebieden, zoals de economie, het rechtssysteem en het zakenleven.

TRIDIOM werkt met een vast team van native financiële en juridische vertalers met verschillende moedertalen (Engels, Frans, Duits, Italiaan, Nederlands of Pools). De vertalers zijn gespecialiseerd op financieel en juridisch gebied en hebben veel ervaring. Zo kunnen wij garanderen dat de vertaling van uw informatiebrochures van fondsen in goede handen is. Aangezien elke klant zijn eigen specifieke terminologie gebruikt, werken wij met databanken, vertaalgeheugens en glossaria om zeker te zijn dat al het werk voor een bepaalde klant consistent en coherent is.

Een groot deel van onze klanten komt uit de wereld van private banking, het fondswezen, en de juridische en zakelijke sector. Daarom hebben al onze financiële vertalers, die moedertaalsprekers zijn van verschillende talen, in de loop van de jaren essentiële ervaring opgedaan, waardoor de kwaliteit van de vertalingen verzekerd kan worden.

Traducciones Tridiom

Economisch vertalen is een van de gebieden waarin wij bij TRIDIOM gespecialiseerd zijn. Enkele van onze belangrijkste klanten komen uit de sector van de private banking, het fondswezen en de juridische sector. Daarom heeft TRIDIOM een team van financiële en juridische vertalers in dienst, speciaal opgeleid in financiële en juridische zaken en met veel ervaring in de vertalingen van allerlei soorten financiële informatie: jaarrekeningen of – verslagen, financiële verslagen, resultatenrekeningen, balansen, aandeelhoudersvergaderingen, informatiebrochures van fondsen, of de International Financial Reporting Standards.

Door deze ervaring kunnen wij verzekeren dat de vertaling van uw resultatenrekening in goede handen is en kunnen wij de vertaling leveren binnen de door de klant gewenste termijn, hoe krap die ook is.  Aangezien elke klant zijn eigen specifieke terminologie gebruikt, werken wij met databanken, vertaalgeheugens en glossaria om zeker te zijn dat al het werk voor een bepaalde klant consistent en coherent is.

Ons team bestaat uit financiële vertalers met verschillende moedertalen: Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Pools, enz. In welke taal u uw resultatenrekening ook wilt laten vertalen, wij kunnen het u leveren.

 

Traducciones Tridiom

De International Financial Reporting Standards, afgekort IFRS, zijn boekhoudkundige normen die zijn vastgesteld door een in Londen gevestigde particuliere instelling, IASB. Het gaat hierbij om de internationale normen of internationale standaarden voor boekhoudkundige activiteiten.  Ze worden gebruikt in alle hoeken van de wereld: Australië; landen in de EU; landen in Zuid-Amerika, zoals Peru, Panama, Guatemala; gebieden in Azië, zoals Hong Kong of Singapore; maar ook landen in Afrika, zoals Zuid-Afrika.

Als u deze normen, ofwel de boekhoudkundige handleiding voor ondernemingen (kortom, de internationale boekhoudnormen), wilt vertalen en er voor wilt zorgen dat ze in uw onderneming worden nageleefd (in juli 2009 heeft de IASB de versie van de International Financial Reporting Standards voor midden- en kleinbedrijf gepubliceerd), vertrouw dan op het team van financiële en juridische vertalers van TRIDIOM, speciaal opgeleid op financieel en juridisch gebied en met veel ervaring omtrent de vertaling van deze International Financial Reporting Standards.

Een van de gebieden waar we het meest in zijn gespecialiseerd is juist financieel vertalen. Enkele van onze belangrijkste klanten komen uit de sector van de private banking, het fondswezen en de juridische sector. Daarom heeft TRIDIOM een team van financiële en juridische vertalers in dienst, speciaal opgeleid in financiële en juridische zaken en met veel ervaring.

Traducciones Tridiom

TRIDIOM werkt met een vast team van ervaren financiële en juridische vertalers, gespecialiseerd in financiële en juridische onderwerpen. Zo kunnen wij garanderen dat de vertaling van uw belastingaangifte in goede handen is. Aangezien elke klant zijn eigen specifieke terminologie gebruikt, werken wij met databanken, vertaalgeheugens en glossaria om zeker te zijn dat al het werk voor een bepaalde klant consistent en coherent is.

Een van de gebieden waar we het meest in zijn gespecialiseerd is juist financieel en economisch vertalen. Enkele van onze belangrijkste klanten komen uit de sector van de private banking, het fondswezen en de juridische sector. In deze sectoren hebben onze vertalers veel ervaring: of het nu gaat om het vertalen van jaarrekeningen- of verslagen, financiële verslagen, resultatenrekeningen, balansen, aandeelhoudersvergaderingen, informatiebrochures voor fondsen of zelfs de International Financial Reporting Standards. Bovendien kunnen wij onze klanten dankzij de specialisatie van onze vertalers in economische vertalingen afgestemde deadlines aanbieden, afhankelijk van hun wensen op elk gegeven moment.

Bespreek met ons in welke taal u uw fiscale vertaling wilt. Dankzij ons netwerk aan vertalers kunnen wij praktisch iedere taal aanbieden, of het nu gaat om een gangbare taal, zoals Engels, Frans of Duits, of een juist minder gangbare taal zoals Nederlands of Bulgaars.