Geheimhoudingsovereenkomst voor vertalers

Iedereen die met ons samenwerkt, moet de volgende geheimhoudingsovereenkomst voor vertalers ondertekenen:

Door deze geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen, met FIN , verklaart ondergetekende op geen enkele manier gegevens, tarieven, vertrouwelijke informatie, werkwijzen, systemen of welke andere informatie over de orders en het werk van TRIDIOM S.L. (met btw-nummer  B82388612) dan ook, te zullen verspreiden of te gebruiken voor eigen gewin of dat van derden.
Eveneens verklaart ondergetekende met geen van de klanten van TRIDIOM, S.L. tot wie hij, in dienst van TRIDIOM, S.L., directe toegang heeft, direct contact te zullen opnemen. Deze verplichtingen zijn van kracht vanaf het moment dat ondergetekende de order via e-mail heeft geaccepteerd en zullen gelden tot drie jaar nadat de professionele samenwerking tussen Tridiom en ondergetekende is beëindigd. Verder is ondergetekende ertoe verplicht alle bestanden te verwijderen/vernietigen zodra de samenwerking met Tridiom is beëindigd.
Tevens wordt de vertaler er, overeenkomstig Organieke Wet 15/1999, over ingelicht dat zijn gegevens aan de reeds bestaande bestanden van de organisatie worden toegevoegd. Ook wordt de vertaler ervan op de hoogte gesteld wat er gebeurt met al zijn gegevens waartoe de organisatie toegang heeft als gevolg van de samenwerking. De gegevens kunnen worden gebruikt voor intern gebruik, voor de betaling voor verleende diensten via bankoverschrijving en voor intern administratief en bestuurlijk beheer. De vertaler heeft het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van alle gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de betaling voor de verleende diensten of voor intern beheer van de toegewezen opdrachten, en tegen het gebruik ervan voor alle doeleinden die geen verband houden met het behoud van het bovengenoemde.
De vertaler wordt tevens gewezen op zijn wettelijke rechten op toegang tot zijn gegevens, correctie en annulering ervan en zijn recht bezwaar aan te tekenen. De verantwoordelijke voor de gegevens is:  TRIDIOM, S.L., gevestigd aan de Calle del Príncipe 12, 2A, 280012 te Madrid. Dit is tevens het postadres van de organisatie.
De vertaler geeft zowel toestemming voor de verzameling van zijn gegevens als voor de overdracht ervan, voor de eerdergenoemde doelen, aan andere bedrijven die zich bezighouden met personeelsbeheer (zoals adviesbureaus, financiële instellingen, onderlinge verzekeringsmaatschappijen…), met als doel de samenwerking tussen deze bedrijven te verbeteren of deze bedrijven te ondersteunen, in overeenkomst met de bepalingen in de eerdergenoemde Wet.
TRIDIOM, S.L, vraagt uw toestemming uw gegevens te gebruiken. Daarom willen wij u vragen deze verklaring te ondertekenen als teken dat u deze voorwaarden accepteert.